Algemeen

1Waar kan Gebouwenmonitor mij mee helpen?
Gebouwenmonitor voorziet de organisatie in één oogopslag van alle relevante documenten voor (interne) audit, inspectie van toezichthouders als verzekeraars, omgevingsdienst en eigen bedrijfseisen. Voorbeelden: branddetectie systemen , brandwerende voorzieningen, blusmiddelen, noodverlichting, legionellabeheersing, bedrijfsproces gerelateerde zaken als HACCP, perslucht, bedrijfsgassen, gevaarlijke stoffen etc.
2Met welke elementcodering werkt Gebouwenmonitor?
De keuze van het abonnement bepaalt de toe te passen hoofdelementcodering. Standaard wordt de NL/SfB codering toegepast. Bij de Premium en Enterprise versie is elke elementcodering mogelijk zoals Stabu, Uniformat, een eigen versie van NL/SfB of zelfs een geheel eigen bedrijfsspecifieke codering.
3Hoeveel hoofdelementcoderingen kunnen er in Gebouwenmonitor worden toegevoegd?
Voor de standaard versie kunnen er 7 NL/SfB hoofdstukken naar eigen keuze worden toegevoegd. Voor de Premium en Enterprise versie is dit onbeperkt.
4Wat zijn hoofd- en subelementen?
Een hoofdelement is een NL/SfB hoofdstuk ofwel een bouwdeel (bijv. dak, trap, vloer) of installatie. Een subelement is een verdere specificatie van een hoofdelement. Een hoofdelement kan meerdere subelementen omvatten.
5Is er een gratis demo verkrijgbaar?
Een demo is voor een bepaalde tijdspanne verkrijgbaar.

Compliance

1Wat houdt compliance voor gebouwen in?
Compliance betekent het voldoen aan wet- en regelgeving dus ook het voldoen aan regelgeving van verzekeraars en/of eigen bedrijfsregels. Met Gebouwenmonitor heeft u inzicht in uw compliance. Onderdelen die niet voldoen aan de wet- en regelgeving worden door Gebouwenmonitor inzichtelijk gemaakt zodat hier actie op kan worden ondernomen.
2Wordt met het gebruik van de software van Gebouwenmonitor voldaan aan alle wet- en regelgeving?
Nee. Gebouwenmonitor is een monitoringtool. Dat wil zeggen dat de software de door de klant ingegeven data tóets aan bestaande wet- en regelgeving. Het is van belang dat de klant specifieke bedrijfs- en verzekeringseisen in de software aangeeft zodat Gebouwenmonitor inzichtelijk kan maken of aan alle eisen wordt voldaan. Wanneer dit niet zo is geeft Gebouwenmonitor aan op welke zaken er actie dient te worden uitgevoerd.
3Kan ik als klant zelf instellen welke (gebouw)onderdelen er van toepassing zijn of is externe expertise benodigd?
De software is uiterst gebruikersvriendelijk en kan door de klant zelf geconfigureerd worden. Hiertoe is een uitgebreide handleiding beschikbaar. Inschakeling van externen is niet nodig.
4Hoe weet Gebouwenmonitor welke wetgeving van toepassing is op mijn gebouw?
Gebouwenmonitor baseert zich op asset specifieke elementcodering. Aan elke element is de vereiste wet- en regelgeving vast gekoppeld. Afhankelijk van de gekozen codering wordt daarmee de benodigde wet- en regelgeving voor het specifieke gebouw in de software geactiveerd.

Functionaliteit software

1Is er een limiet aan het aantal op te nemen gebouwen in Gebouwenmonitor?
Het gekozen abonnement bepaalt de limiet voor het aantal op te nemen gebouwen. Een abonnement kan altijd worden omgezet naar een uitgebreidere versie.
2volgt
3Zijn alle installaties/gebouwdelen/disciplines in de software zichtbaar?
Nee, alleen de klantspecifieke onderdelen zullen zichtbaar zijn.
4Zijn klantspecifieke aanvullingen/aanpassingen op de software van Gebouwenmonitor mogelijk?
Klantspecifiek maatwerk is alleen mogelijk binnen de Enterpriseversie omdat bij deze versie de software op een andere wijze geinstalleerd wordt.

Gebruikers

1Hoeveel gebruikers kunnen er worden aangemaakt?
Het aantal gebruikers is onbeperkt. Eén gebruiker zal applicatiebeheerder zijn en groepsrollen en permissies koppelen aan gebruikers.
2Wat zijn groepsrollen en permissies?
Een groepsrol is een samenvoeging van permissies die aan een functie ter beschikking worden gesteld. Elke gebruiker wordt aan een groepsrol gekoppeld. Een permissie is het recht om een bepaalde vooraf gedefinieerde handeling te mogen verrichten.
3Zijn rechten van een gebruiker uit te breiden?
De applicatiebeheerder heeft de mogelijkheid om gebruikersrechten uit te breiden.
4Hoe worden rechten in een groepsrol bepaald?
De organisatie bepaalt welke rollen aan een groepsrol moeten worden toegekend. Het aantal te maken groepsrollen is onbeperkt. De gebruiker met groepsrol applicatiebeheer is belast met de juiste toekenning van een groepsrol aan een gebruiker.
5Welke mogelijkheden heeft een gebruiker in Gebouwenmonitor?
Een gebruiker kan lees-, schrijf- en verwijderrechten hebben. De mogelijkheden hiertoe worden gedefinieerd in groepsrollen (permissies). De groepsrollen worden aan een gebruiker gekoppeld door de applicatiebeheerder. Afhankelijk van de toegekende groepsrol heeft een gebruiker in meerdere of in mindere mate inzicht in en de mogelijkheid tot bewerking van: gebouwen, gebouwelementen, dashboardinformatie (bv. openstaande acties), logboek, mogelijkheden tot het uploaden en downloaden van documenten.

Gebouwenmonitor: dashboard

1Wat wordt op het dashboard getoond?
Het dashboard toont in één oogopslag per NL/SfB hoofdelement het al dan niet compliant zijn van uw gebouw/asset aan wet-/regelgeving en verzekeringseisen, de laatst geregistreerde acties en wat nodig is om compliant te blijven.
2Is het dashboard aanpasbaar aan persoonlijke voorkeuren?
Het is mogelijk om per gebruiker aan te geven welke gebouwdelen in het dashboard zichtbaar moeten zijn.

Gebouwenmonitor: logboek

1Wat is het verschil tussen Gebouwenmonitor en een elektronisch logboek?
Een elektronisch logboek is slechts één van de onderdelen die wet-en regelgeving aan organisaties oplegt. Gebouwenmonitor gaat veel verder en omvat naast het elektronisch logboek ook een Documenten Management Systeem (DMS). Dankzij de koppeling van deze elementen kan Gebouwenmonitor zorgdragen voor de bewaking van uit te voeren acties (bijv. jaarlijks onderhoud).
2Hoe werkt het principe van het logboek binnen Gebouwenmonitor?
Binnen Gebouwenmonitor heeft elke klant één gebouwlogboek waarin alle ingevoerde activiteiten worden ondergebracht. Er bestaat een uitgebreide filtering op gebouw en NL/SfB hoofd- en subelement.
3Heeft een gebruiker inzage in het volledige logboek?
Nee, een gebruiker heeft slechts inzage in de elementen waarvoor rechten zijn toegekend.

Elementcodes

1Wat houdt de vaste definiëring/keuzemogelijkheid van elementcodes in?
De door Gebouwenmonitor gehanteerde vaste definiëring omvat de elementcodering die gebaseerd is op NL/SfB. Indien de klant een eigen variant hierop wenst te hanteren dan bestaat de mogelijkheid om deze te implementeren. In dat geval dient de klant de elementeisen te koppelen aan deze eigen variant.

Dataveiligheid

1Hoe is de dataveiligheid geregeld?
Data wordt opgeslagen bij Amazon Web Services (AWS). AWS heeft een top reputatie op het gebied van dataopslag. De kerninfrastructuur van AWS is gebouwd om te voldoen aan de veiligheidseisen van defensie, mondiale banken en andere hooggevoelige organisaties.
2Waar wordt data opgeslagen?
De data die in Gebouwenmonitor wordt vastgelegd wordt uitsluitend in Europese datacenters van AWS opgeslagen zodat voldaan wordt aan de Europese wetgeving met betrekking tot privacygegevens (25 mei 2018: in werking treding General Data Protection Regulation (GDPR)/ de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de Europese Unie).

Documentbeheer onder controle? Gebouwenmonitor!