Gebouwbeheer compliant?

Wet- en regelgeving? Verzekeringseisen?

‘Waar is die tool .. die tool waarbij ik álle facetten van het beheer en onderhoud van mijn gebouwen en andere assets  góed onder controle krijg… en houd!’

Een applicatie die zorgt dat compliance voor uw gebouw op orde blijft en na het inregelen van de app ook met weinig inspanning op orde blijft. Ook kan de app gebruikt worden voor projecten, bij nieuwbouw of renovatie wordt hiermee gedurende de uitvoering een compleet gebouwdossier opgebouwd dat vervolgens bij de oplevering overgedragen kan worden naar de gebouweigenaar. Deze ontvangt aantoonbaar een compliant gebouw waarna vervolgens het gebouwbeheer een goede start kan maken.

Assets inzichtelijk...? Kies voor Gebouwenmonitor

 

Documentbeheer onder controle? Gebouwenmonitor!